Новости

1.septembris – strādājošo vecāku brīvdienas iespēja

Mācību gada pirmajā dienā daudzi vecāki vēlas doties uz skolu ar saviem bērniem, jo īpaši ar pirmklasniekiem. Darba likums paredz tiesības uz brīvu dienu skolēnu vecākiem. Valsts pārvaldes iestādēm jaunāko klašu bērnu vecākiem ir atļauts piešķirt apmaksātu brīvdienu piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. Taču Darba likums paredz vienu papildatvaļinājuma dienu, ja ir viens vai divi bērni, abiem vecākiem, ko var izmantot arī 1.septembrī.

Darba likuma 151.pants nosaka:

(1) Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir:

  1. darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, - trīs darba dienas;
  2. darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, - ne mazāk kā trīs darba dienas;
  3. darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, - ne mazāk par vienu darba dienu.

Vecāķiem ir iespēja paņemt vienu papildatvaļinājumu. 3.punktā noteiktās tiesības uz vienu papildatvaļinājuma dienu vecākiem, kuriem ir viens vai divi bērni. Turklāt šīs tiesības var izmantot abi vecāki. Tiesiskais regulējums neparedz šīs papildatvaļinājuma dienas piesaisti konkrētam datumam, lai vecākiem būtu izvēles iespēja – vai paņemt brīvu dienu lielākā skolasbērna izlaidumā vai citā reizē, piemēram, 1.septembrī.

22.08.2017