Новости

Iepriekšējo gadu zaudējumu segšanas ierobežojumi

Saskaņā ar izmaiņām iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus (sākot ar zaudējumiem, kas radušies 2008.taksācijas gadā) ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā perioda ar UIN apliekamā ienākuma. Tādējādi ir saglabāta iespēja nodokļa maksātājam segt iepriekšējo periodu zaudējumus neierobežotā laika periodā, bet tiek ierobežots apjoms, kādā zaudējumus var segt 1 gadā (14.panta 1.daļa).

Ierobežojums zaudējumu segšanai stāsies spēkā ar taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā, t.i., tas būs jāievēro, aizpildot UIN deklarāciju par 2017.taksācijas gadu.

10.08.2017