Pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi Igaunijas uzņēmumiem

Uzņēmums Vertex Capital sniedz grāmatvedības pakalpojumus arī tiem uzņēmumiem, kuri veic savu saimniecisko darbību Igaunijā.

Pakalpojumu klāsts Igaunijas uzņēmumiem ir plašs. Tās iekļauj:

 • sākotnējās dokumentācijas analīze, apstrāde, pārbaude vai reģistrācija;

 • uzņēmuma grāmatvedības politikas, aktu, rīkojumu un citu uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrāde;

 • darba algas aprēķināšana;

 • nodokļu atskaišu un deklarāciju aprēķināšana un sagatavošana, to iesniegšana Nodokļu-Muitas Departamenta (Maksu ja Tolliamet);

 • bankas dokumentu noformēšana, statistikas sagatavošana;

 • mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošana;

 • uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana (operatīvie pārskati, iekšējie pārskati u. c.);

 • kadru uzskaite;

 • rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientiem;

 • konsultācijas un mūsu speciālistu atbalsts;

 • finanšu pārskatu sagatavošana, audits un iesniegšana.