Pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem

Profesionālu grāmatvežu komanda sniedz grāmatvedības pakalpojumu kompleksu uzņēmējiem, kuri veic saimniecisko darbību Latvijas Republikas (LR) teritorijā. Saviem klientiem mēs nodrošinām pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kurā ietilpst:

 • sākotnējās dokumentācijas analīze, apstrāde, pārbaude vai reģistrācija;

 • uzņēmuma grāmatvedības politikas, aktu, rīkojumu un citu uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrāde;

 • grāmatvedības uzskaites veikšana reģistros;

 • darba algas aprēķināšana;

 • nodokļu atskaišu un deklarāciju aprēķināšana un sagatavošana, to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID);

 • bankas dokumentu noformēšana;

 • statistikas sagatavošana;

 • mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošana;

 • uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana (operatīvie pārskati, iekšējie pārskati u. c.);

 • kadru uzskaite;

 • nodokļu atgūšana;

 • klienta interešu pārstāvēšana valsts institūcijās;

 • rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientiem; darbs ar banku;

 • konsultācijas un mūsu speciālistu atbalsts.

Mēs sniegsim kvalificētus pakalpojumus, ka ļaus Jums ieekonomēt naudas līdzekļus un novirzīt tos uzņēmējdarbības attīstīšanai. Uzticot mums Jūsu uzņēmuma apkalpošanu, pretī Jūs saņemsiet kvalitatīvus pakalpojumus par labāko cenu.