Pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi Lielbritānijas uzņēmumiem

Brīvā tirdzniecība un industriālais progress ļauj kompānijām dibināt savus uzņēmumus un pārstāvniecības teritorijās ar dažādu jurisdikciju.

Uzņēmums „Vertex Capital” sniegs profesionālu atbalstu Jūsu kompānijai grāmatvedības uzskaites veikšanā Eiropas Savienības teritorijā un ārzonās.

Šajā jomā mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

  • uzņēmuma grāmatvedības uzskaites veikšana;

  • finanšu pārskatu sagatavošana, audits un nodošana;

  • nodokļu deklarāciju, PVN pārskatu sagatavošana un nodošana;

  • uzņēmuma pārskatu nodošanas un nodokļu saistību izpildes termiņu pārraudzība;

  • konsultācijas un atbalsts mūsu klientiem.

Grāmatvedības pakalpojumu cena veidojas atkarībā no jurisdikcijas un sniedzamo pakalpojumu paketes.

Īsi par galvenajiem pārskatiem:

      1. Ikgadējie datu apstiprinājums (Annual return) –deklarāciju iesniedz vienu reizi gadā, tā apliecina informācijas atbilstību un pilnīgumu, ko uzņēmums sniedz Uzņēmumā reģistrā.

      2. Finanšu gada pārskats (Annual Accounts) –iekļauta informācija par uzņēmuma finanšu darbību pārskatā periodā. Pārskatu iesniedz 9 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, jā pārskats netiek iesniegts laikā – uzņēmumu sagaida sods.

      3. Nodokļu deklarācija (Tax return) – nodokļu deklarācijā satur informāciju par uzņēmuma nodokļu saistībām par iepriekšējo gadu. Deklarācijas iesniegšanas termiņš priekš LLP – 31. janvāris. LTD šo deklarāciju iesniedz kopā ar finanšu gada pārskatu.