Pakalpojumi

Nodokļu plānošana

Nodokļu plānošana ir kļuvusi par neatņemamu uzņēmuma veiksmīgas darbības sastāvdaļu. Prasmīga savu resursu un saistību sadalīšana ir veiksmīga darba garants.

Nodokļu plānošana ir pasākumu komplekss, kas vērsts uz racionālas uzņēmuma aplikšanas ar nodokli sistēmas izveidošanu, pamatojoties uz likumdošanu nodokļu jomā. Sistēmas izveide balstās uz:

  • ienākumu un izdevumu plānošanas metodēm;

  • nodokļu nomaksas pagarināšanas un maksāšanas pa daļām izmantošanu; investīciju nodokļu kredīta saņemšanu;

  • nodokļu likumdošanas sniegto ienākumu un izdevumu atzīšanas, to novērtēšanas veidu un paņēmienu izmantošanu, rezervju, atvieglojumu un atbrīvojumu izmantošanu;

  • nodokļu minimizēšanu likumīgos veidos;

  • citiem pasākumiem.

Mūsu speciālisti izstrādās sistēmu, par pamatu ņemot tieši Jūsu uzņēmējdarbības individuālās īpatnības.