Pakalpojumi

Novērtēšana un finanšu plānošana

Uzņēmums „Vertex Capital” sniedz biznesa un finanšu plānošanas pakalpojumus.

Prasmīga biznesa novērtēšana palīdzēs klientam pieņemt lēmumu par biznesa pirkšanu/pārdošanu, minimizēs risku nenovērtēt savu vai pārvērtēt iegādājamo uzņēmumu.

Plānošanas pakalpojumos ietilpst konsultācijas finanšu jautājumos, pašreizējā biznesa stāvokļa analīze, biznesa plānu sagatavošana, investīciju projektu izstrāde, uzņēmumam nepieciešamā finansējuma meklēšana.