Pakalpojumi

Maksātnespējas process

Maksātnespējas process – tā ir iespēja atbrīvoties no pārāk smagām parādsaistībām, iespēju robežās apmierinot visu kreditoru prasības.

Maksātnespējas procesu piemēro gan fiziskai, gan juridiskai personai. Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, parādniekam jābūt vienai no maksātnespējas pazīmēm:

Juridiskas personas maksātnespējas pazīmes ir:

  • izmantojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav iespējams izpildīt tiesas lēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;

  • parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību – nav izpildījis vienu vai vairākas parādsaistības, kuru pamatsumma atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 eiro, un ir iestājies saistību izpildes termiņš.

  • parādnieks – juridiska persona, kas nav sabiedrība ar ierobežotu atbildību – nav izpildījis vienu vai vairākas parādsaistības, kuru pamatsumma atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 eiro, un ir iestājies saistību izpildes termiņš.

  • parādnieks nav savlaicīgi izmaksājis darba algu, apmaksājis slimības lapu vai nav veicis citas sociālās izmaksas 2 mēnešu laikā no aprēķina datuma u. c.

Fiziskas personas maksātnespējas pazīmes ir:

  • personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes laiks, un parādsaistību apjoms kopā pārsniedz 7114 eiro;

  • sakarā ar pierādāmiem apstākļiem (piemēram, ir samazinājušies personas ienākumi; ir palielinājušies kredītmaksājumi) personai nebūs iespēju nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistību apjoms kopā pārsniedz 14 228 eiro.

SIA „Vertex Capital” izanalizēs minētās procedūras nepieciešamību un lietderību, kā arī sagatavos juridiski pamatotu lūgumu un citus dokumentus maksātnespējas procesa uzsākšanai tiesā.