Pakalpojumi

Uzturēšanās atļaujas un pilsonība

Uzņēmuma „Vertex Capital” profesionāļi sniedz vispusīgu atbalstu uzturēšanās atļaujas un pilsonības saņemšanai.

Piedāvājamo pakalpojumu klāstā ietilpst:

  • konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar uzturēšanās atļaujas un pilsonības saņemšanu, saņemšanas iespēju izvērtēšana, optimāla varianta meklēšana konkrētā gadījumā;

  • palīdzība nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, kā arī netraucētā procedūras veikšanā iespējami īsā laikā.

Saistībā ar visiem interesējošiem jautājumiem vērsieties pie uzņēmuma darbiniekiem.